Een planning maken voor je scriptie of stageopdracht

Bij het volgen van een studie hoort ook het afronden van de studie, door middel van het schrijven van een scriptie, door sommigen ook wel thesis genoemd. Een scriptie is eigenlijk niets anders dan een verslag van het desbetreffende afstudeeronderzoek of de desbetreffende afstudeeropdracht. Een afstudeeropdracht kan bij sommige studies bijvoorbeeld ook een ontwerpopdracht zijn. Bij veel studies maakt een stage daarnaast nog deel uit van het curriculum. Hierbij geldt in veel gevallen eveneens dat er een specifieke opdracht uitgevoerd moet worden. Is dit niet zo dan gaat het vaak om een meewerkstage. De planning van zo’n meewerkstage is veelal afhankelijk van je stagebegeleider, dus die heb je vaak niet zelf in de hand. Bij een afstudeeropdracht of stageopdracht ligt dat uiteraard anders, daarbij heb je als student zelf de regie in handen. In zo’n geval is het dan ook verstandig (en soms zelfs verplicht) om met een planning te werken en je hieraan te houden. Er is immers vaak maar beperkt de tijd om je onderzoek of opdracht tot een goed einde te brengen en uitloop is daarbij dan ook niet gewenst.

Starten met het maken van een planning

Wanneer je net begonnen bent met je opdracht of onderzoek, voelt het vaak nog als een obstakel om de planning te maken. Je weet namelijk nog niet hoe het gaat lopen en je weet wellicht ook nog niet precies wat je allemaal moet doen om het eindresultaat te bereiken. Er zullen in veel gevallen een aantal deelonderwerpen afgebakend moeten worden, waarbij bepaalde deelvragen horen die beantwoord moeten worden. Vaak wordt er gewerkt volgens een bepaalde aanpak waarbij per definitie al bepaalde fases of hoofdstukken horen. Deze kunnen dan je leidraad vormen. Bij onderzoeken staat bijvoorbeeld vast dat er een onderzoeksvraag moet zijn, dat er een onderzoeksmethode opgesteld moet worden en dat er resultaten verzameld zullen moeten worden. Dit soort vaste onderdelen kunnen de basis zijn voor je planning. Bij een ontwerpopdracht zal het vaak gaan om het doorlopen van de ontwerpcyclus die ook uit vaste delen bestaat, zoals een analysefase en een ontwerpfase, die ook onder te verdelen zijn in bepaalde stappen. Ook deze stappen kunnen als basis dienen voor de planning. Stel voor jezelf een deadline voor je planning. Je mag hier best even de tijd voor nemen, bij het maken van je planning zul je namelijk vaak ook al wat vooronderzoek aan het doen zijn, wat van belang is voor je onderzoek of opdracht en daarbij meteen ook voor je planning. Dit is dus geen verspilde tijd, want je bent je al aan het oriënteren op de opdracht en je werkt er dus in feite al aan.

Aandachtspunten bij het maken van je planning

De planning die je maakt voor je gehele afstudeeronderzoek of stage, hoeft niet tot in detail te zijn uitgewerkt. Het gaat vaak om een periode van meerdere maanden, dus een planning van iedere activiteit per uur is echt niet nodig. Plan liever in weken en eventueel dagen en maak, als je aan een bepaald onderdeel echt toe bent, een nieuwe, gedetailleerdere planning voor dat deel. Je weet dan vaak ook pas hoe je dat onderdeel specifiek aan gaat pakken. De globale planning voor het geheel moet duidelijke doelen/mijlpalen bevatten, waar je naartoe kunt werken en die je moet behalen tussentijds. Dat zorgt voor een stukje motivatie en voorkomt dat je achter gaat lopen op je planning. Maak de planning niet te strak, je hebt liever een week over dan een dag te kort voor je scriptie of stage, zo voorkom je onnodige studievertraging. Neem je planning ook door samen met je scriptiebegeleider of stagebegeleider en kijk hier samen kritisch naar. Houd je verslaglegging gedurende je onderzoek of opdracht bij en neem dat stukje ook op in je planning. Verwerk bepaalde data en/of meetmomenten vanuit je studie vooraf al in je planning als deze al bekend zijn.

Categorieën: Uncategorized

Geef een reactie