Een strokenplanning maken

In veel gevallen kan het erg handig zijn om een planning te maken. Zo kan een planning van pas komen bij een verhuizing, een groot project wat uitgevoerd moet worden, een reis of gewoon tijdens de dagelijkse activiteiten. Van in het huishouden tot op je werk, planningen zijn eigenlijk overal in te zetten. Er zijn verschillende manieren om een planning te maken en dus zijn er ook verschillende soorten planningen. Een bekend type planning is de strokenplanning. De strokenplanning wordt met name in het projectmanagement toegepast en is vooral handig voor grote opdrachten en projecten, met een relatief lange totale tijdsduur.

Hoe werkt een strokenplanning?

In een strokenplanning worden verschillende activiteiten, die behoren tot een bepaalde opdracht of een bepaald project, bij elkaar in een planning gezet. Linksboven in de hoek vind je de eerste activiteit die uitgevoerd moet worden om het eindresultaat te behalen. Rechtsonder in de hoek staat het uiteindelijk te behalen resultaat. Op die plek eindigt dan als het ware ook de strokenplanning. De activiteiten (of werkzaamheden), die aan de linkerkant van de planning staan, worden onder elkaar neergezet. Dit gebeurt op chronologische volgorde. Dat houdt in dat de activiteit die als eerst uitgevoerd moet worden bovenaan staat en dat daaronder de andere activiteiten gerangschikt staan op de volgorde waarin deze uitgevoerd moeten worden. Helemaal onderaan links is dan dus de laatste activiteit, die uitgevoerd moet worden om het eindresultaat te behalen, te vinden. Tussen de activiteiten links en het eindresultaat rechts, staat de tijdsduur van het gehele project of de gehele opdracht. In dat middelste deel wordt per activiteit aangegeven hoe lang de activiteit duurt (bijvoorbeeld in weken of in maanden) en dat ziet er dan telkens uit als een strookje. Er geldt: hoe langer een activiteit duurt of doorloopt, hoe langer het strookje. Het is handig om het middelste gedeelte voor de tijdsduur (of doorlooptijd) in verschillende gelijke delen te verdelen, die bijvoorbeeld staan voor een week of een maand. Het kan bij het invoeren van de tijdsduur zo zijn dat bepaalde activiteiten samen vallen en dat deze (deels) tegelijk uitgevoerd zullen moeten worden, wanneer de planning afgewerkt wordt. Bepaalde activiteiten zullen wellicht ook afhankelijk zijn van elkaar en dat is in zo’n geval zichtbaar in de strokenplanning. Alvorens er begonnen wordt met het maken van de strokenplanning, worden deze afhankelijkheden ten opzichte van elkaar dan ook uitgewerkt in een zogenaamde netwerkplanning. Zonder eerst een netwerkplanning te maken is het vrijwel niet te doen om meteen aan de strokenplanning te beginnen, vanwege de onbekende volgorde. Maak je een strokenplanning zonder eerst een netwerkplanning te maken, dan zal de volgorde van de activiteiten in vrijwel geen geval direct goed zijn, waardoor deze tussentijds vaak gewijzigd moet worden bij het maken van de planning en dat zal veel tijd kosten. Die tijd bespaar je jezelf dus door eerst een netwerkplanning te maken. Activiteiten die (direct) afhankelijk zijn van andere activiteiten, zullen op elkaar volgen. Dat zie je terug in de netwerkplanning, waarbij je genummerde activiteiten met pijlen met elkaar verbindt, en die gebruik je daarna voor de strokenplanning. Uiteindelijk, wanneer de netwerkplanning gebruikt is om de strokenplanning te maken, vormt zicht van linksboven naar rechtsonder een aaneengesloten schuine lijn, die hier en daar wat kan kronkelen. Deze schuine lijn omvat alle activiteiten en hun tijdsduur of doorlooptijd en leidt tot het eindresultaat en de afronding van het project of de opdracht. Het is daarnaast nog mogelijk om in de strokenplanning ook speling/uitloop bij bepaalde activiteiten toe te voegen en hiermee dus rekening te houden met enige vertraging.

Wanneer pas je een strokenplanning toe?

Een strokenplanning is in allerlei situaties toe te passen. De strokenplanning is vooral geschikt voor projecten en opdrachten die over het algemeen lang duren en redelijk wat tijd in beslag nemen, zoals het organiseren van een evenement of het invoeren van een nieuwe werkwijze in de bedrijfssferen. Er wordt over het algemeen geen strokenplanning gemaakt als activiteiten, die opgenomen zouden moeten worden in de planning, maar een dag of slechts een paar uur duren. Bij de tijdsduur of doorlooptijd van elk blokje in het middelste gedeelte van de planning, zou het bijvoorbeeld om weken of maanden kunnen gaan per activiteit. De strokenplanning heeft, zoals vrijwel alle planningen dat hebben, als doel om overzicht te creëren. Vaak wordt in een plan van aanpak voor een project of een opdracht een strokenplanning opgenomen voor een globaal overzicht.

Met welke software maak je een strokenplanning?

Een strokenplanning kan bijvoorbeeld gemaakt worden met het goed toegankelijke en voor de meeste mensen bekende programma Microsoft Excel. Natuurlijk kan er ook (heel basic) een tekstverwerker met daarin de optie om tabellen in te voegen, gebruikt worden, al is dit niet de gemakkelijkste optie. Met een programma als Microsoft Project zal het maken van een strokenplanning ten opzichte van de twee bovengenoemde opties het gemakkelijkst gaan. Dit programma wordt dan ook aangeraden als de optie met het hoogste gebruiksgemak, dus als je dit tot je beschikking hebt, probeer dan vooral je strokenplanning hiermee te maken. Uiteraard zijn er ook nog tal van andere programma’s op de markt die geschikt zullen zijn voor een strokenplanning, ontdek zelf welk programma voor jou het best werkt door ermee aan de slag te gaan.

Categorieën: Uncategorized

Geef een reactie