ideale software keuze maken

Laten we beginnen voorop te stellen dat de aanschaf van goed aansluitende software voor een proces niet eenvoudig is. Dit artikel is bedoeld als hulpmiddel om tot een goede keuze te komen.

Er is een groot aanbod van grote softwarepakketten met heel uitgebreide en complexe functies en kleinere softwarepakketten met eenvoudigere functies. Vaak zijn het standaardprogramma’s die los verkrijgbaar zijn, maar waar ook uitbreidingen voor beschikbaar zijn. De vraag is dan welke software het best toepasbaar is op het proces waar je het voor wil gebruiken en welke uitbreidingen je wel en niet nodig hebt.

Veel bedrijven schaffen software aan die niet goed aansluit bij het planningsproces dat intern wordt gebruikt. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Een van de oorzaken is dat de beslissing voor nieuwe software op korte termijn wordt genomen, zonder eerst een goed onderzoek te doen naar het proces. Een andere reden is dat men zich laat verleiden door de vele functies die een bepaald softwarepakket heeft. Het klinkt heel logisch dat je niks hebt aan mooie functies die je niet gebruikt. Toch komt het vaak voor dat bedrijven een softwarepakket aanschaffen dat veel meer kan dan nodig is. Ook is het niet per definitie zo dat een softwarepakket voor een bepaalde branche, geschikt is voor ieder bedrijf binnen deze branche. De volgende stappen helpen om tot een goede softwarekeuze voor uw proces te komen.

1.       Maak een goede analyse van het proces

Men wil vaak zo snel mogelijk verbetering zien en niet te veel tijd vrij maken voor een goede analyse van het proces. Ook denkt men vaak wel te weten hoe het proces eruit ziet en vindt men het niet nodig dit eerst in kaart te brengen. Hierdoor worden stappen binnen het proces vergeten. Een goede analyse van het proces is onmisbaar bij de keuze voor nieuwe software.

Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan een beschrijving van het proces maar ook gekeken worden naar:
- de doelen van de organisatie voor de korte en lange termijn
- het betrokken personeel op strategisch, tactisch en operationeel niveau
- de structuur van de organisatie
- de wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft.

2.       Stel eisen op waaraan de software moet voldoen

De tweede stap die belangrijk is om tot een goede keuze te komen, is het maken van een lijst met eisen waaraan de software moet voldoen. Hierbij moet gedacht worden aan functies die de software moet hebben om goed te kunnen functioneren binnen het proces. Deze eisen kunnen worden bepaald aan de hand van de procesanalyse. Ook is het verstandig een lijst te maken met functies die je graag terug zou zien in de software die wordt aangeschaft.

3.       online casino Onderzoek welke aanbieders in aanmerking komen.

Aan de hand van de in de vorige stap opgestelde lijst met eisen ga je onderzoek doen welke software geschikt is. Software komt in aanmerking wanneer het in ieder geval voldoet aan de lijst met eisen waaraan de software moet voldoen. De lijst met functies die je graag terug zou zien in de software houd je bij deze stap nog even buiten beschouwing.

4.       Filter de beste software uit de programma’s die in aanmerking komen.

Nadat je onderzoek hebt gedaan naar software dat in aanmerking komt, ga je kijken wat de voor- en nadelen zijn van ieder programma. Hierbij wordt vooral gekeken naar de lijst met functies die je graag terug zou zien in de software die wordt aangeschaft. Een handige methode om de beste software eruit te filteren is door waardes te koppelen aan de functies op basis van de mate van belang. Een functie die je belangrijker vind geef je een hogere waarde dan een functie die je minder belangrijk vind. Vervolgens ga je per programma kijken welke functies het bezit en hiervoor cijfers geven. De cijfers vermenigvuldig je met de waardes en de uitkomsten hiervan tel je bij elkaar op. De programma’s met de hoogste uitkomsten passen het best bij het proces. Hiervan kan bijvoorbeeld een top drie worden gekozen die verder wordt onderzocht. Een belangrijke gedachte die hierbij in het achterhoofd moet worden gehouden, is dat je je niet moet laten verleiden door mooie functies die niet nodig zijn. Kijk alleen naar de functies die echt van toepassing zijn op het proces.

5.       Uiteindelijke keuze beste software

Wanneer duidelijk is welke programma’s het meest geschikt zijn om het proces te ondersteunen, kunnen deze op andere punten worden vergeleken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de prijzen van de software en de ondersteuning bij eventuele problemen. Ook is het belangrijk hoe de implementatie geregeld wordt. Op basis van deze laatste vergelijking kan de uiteindelijke keuze worden gemaakt voor een bepaalde software.

zp8497586rq
Categorieën: Uncategorized

Eén reactie

  • Jeromé zegt:

    Plannings software zijn er genoeg. Probleem is wellicht dat er te veel te kiezen valt voor de consument. Denk dat je voor je zelf ook het beste eerste een soort van profliel kunt opzetten waar je het computerprogramma precies voor nodig hebt en wat het moet kunnen.

    Het plannen via een pc kan je absoluut verder helpen bij het planmatig indelen van bijvoorbeeld een werkweek of het doorlopen van een aangenomen project. Een strakke planning is vaak een must als je bedrijfsmatig het één en ander moet inplannen.
    Je moet maar eens op het internet gaan zoeken wat er allemaal aan planningssoftware te vinden is.

Geef een reactie